Bahamas

Exuma Cays – 7 Day Cruise

Day 1

Highbourne Cay – Normans Cay
12 miles

Day 2

Normans Cay – Shroud Cay
6 miles

Day 3

Shroad Cay – Waderick Wells
18 miles

Day 4

Waderick Wells – Sandy Cay
10 miles

Day 5

Sandy Cay – Compass Cay
12 miles

Day 6

Compass Cay – Big Majors
11 miles

Day 7

Big Majors – Bitter Guana Cay
5 miles